Polityka jakości

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOSCI

Zakład Drobiarski LINODRÓB, poprzez wszechstronne zaangażowanie wszystkich pracowników, cały swój wysiłek kieruje na stałą poprawę jakości swoich produktów, szczególnie uwzględniając ich bezpieczeństwo zdrowotne.

Naszym celem jest spełnianie wymagań Klientów oraz przewidywanie ich oczekiwań. Dążymy  do uzyskiwania coraz wyższej jakości swoich produktów, ku zadowoleniu odbiorców i własnej satysfakcji.

Realizacja strategii ciągłego wzrostu poziomu jakości oraz identyfikacja, ocena i nadzorowanie potencjalnych zagrożeń, zapewnia bezpieczeństwo i wysoką jakość naszych produktów.

Wszelkie działania w obszarze produkcji, magazynowania i dystrybucji wyrobów gotowych prowadzone są z uwzględnieniem zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej, wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska.

Pracownicy zakładu są kompetentni i odpowiedzialni za realizację działań związanych z produkcją żywności oraz udoskonalaniem efektu działalności środowiskowej poprzez realizację wyznaczonych celów.

W związku z powyższym deklarujemy spełnianie wymagań jakościowych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem prawnym oraz wymaganiami międzynarodowych standardów „BRC Global Standard for Food Safety” oraz „QS”.

Kierownictwo Firmy Zakład Drobiarski LINODRÓB zapewnia, że Polityka Zintegrowanego Systemu  Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności  jest zrozumiała i wdrożona oraz, że zapewniono środki do jej realizacji, by wszyscy pracownicy mogli w pełni angażować się w osiąganie założonych celów.

Właściciel Zakładu

Zakład Drobiarski LINODRÓB

Jan Kwiatkowski