Jakość

Procesy

Jakość i bezpieczeństwo zdrowotne naszych produktów są dla nas priorytetem i wyznacznikiem wszelkich podejmowanych przez nas działań. Zespół doświadczonych i kompetentnych pracowników związanych z branżą drobiarską od wielu lat, czuwa nad każdym etapem produkcji. Realizacja strategii ciągłego wzrostu poziomu jakości oraz identyfikacja, ocena i nadzorowanie potencjalnych zagrożeń, zapewnia bezpieczeństwo i wysoką jakość naszych produktów.

Dobrostan zwierząt

Gwarantujemy pochodzenie zdrowego drobiu, monitorując etapy hodowli indyków. Na własnych fermach mamy wdrożone i certyfikowane standardy jakości. Z naszymi dostawcami żywca utrzymujemy stały kontakt i udzielamy im wsparcia.

Dbamy o dobrostan zwierząt zapewniając własny, specjalistyczny transport żywca.

Nowoczesne technologie

Innowacyjne technologie, które zastosowaliśmy w procesach produkcji pozwalają na utrzymanie najwyższych standardów jakościowych.

Trwałość mięsa

Wydłużamy trwałość mięsa poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii chłodzenia.

Etykietowanie

Wdrażamy najnowsze rozwiązania IT do kompletnej identyfikowalności.

Badanie jakości

Kontrolujemy jakość produktu gotowego.

Certyfikaty

Wysoką jakość oraz bezpieczeństwo zdrowotne naszych produktów potwierdzają uzyskane certyfikaty jakościowe.