Wspieramy " Smyki na Start"

Marzec 2022

“Smyki na Start” to innowacyjna koncepcja stworzenia zawodów w których zawodnicy startują na zbudowanych przez siebie w trakcie imprezy takich samych modelach. Łączy ze sobą elementy zabawy, edukacji i rywalizacji. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że czas spędzony na wspólnym budowaniu modeli przez dzieci oraz ich opiekunów jest fantastyczną zabawą dla wszystkich.

Warsztaty modeli jest to sposób promowania wiedzy o lotnictwie i samej idei lotnictwa.

Marzenie.

Naszym marzeniem i celem jest tworzenie, każdemu od najmłodszych lat,  warunków do odkrywania talentów i nabywania umiejętności potrzebnych do realizacji życiowych pasji.

Misja.

Misją Fundacji „Smyki na Start” jest szeroko rozumiana edukacja społeczna. Jest ona naszą inspiracją do tworzenia programów ułatwiających i usprawniających proces edukacji na wszystkich etapach życia. W naszej działalności posługujemy się kluczowymi hasłami: nauka przez zabawę, kształtowanie postaw współpracy, wyzwalanie kreatywności, integracja międzypokoleniowa.

Cele i obszary działalności.

Obecnie skupiamy sie na edukacji technicznej a w swojej działalności identyfikujemy trzy filary:

1) Organizację zawodów modeli szybowców monotypu PW-5 „Smyk” (w tym wspieranie innych osób oraz instytucji).
Dlaczego? (nasza motywacja) Budowanie nowych zainteresowań i aktywności dzieci, młodzieży oraz ich rodzin.

2) Projekty edukacyjne wspomagające budowę modeli oraz wytwarzanie i eksploatację pomocy naukowych i dydaktycznych.
Dlaczego? Pozyskiwanie i rozwijanie umiejętności technicznych i wiedzy technicznej.

3) Budowa symulatora szybowca PW-5 – „Smykulator”.
Dlaczego? Tworzenie unikatowych projektów technicznych.”*

* [dostęp 21.03.2022]. pełny tekst dostępny: http://smykinastart.pl/fundacja-smyki-na-start/o-nas/