Recertyfikacja QS

Sierpień 2020

System QS jest nadzorowany przez niemiecką organizację QS- Qalität und Sicherheit GmbH  ( QS Jakość i Bezpieczeństwo). System QS gwarantuje wysoką jakość podczas wytwarzania produktów rolno- spożywczych w zakresie całego łańcucha żywnościowego, czyli zgodnie z myślą: od pola do stołu.

Głównym założeniem systemu jest klarowność zasad w wytwarzaniu danego produktu na każdym etapie jego produkcji, prowadzenie rzetelnej kontroli oraz sporządzanie dokumentacji. Takie podejście  stanowi korzyści dla wszystkich wytwórców w jednym łańcuchu, gdyż mają pewność (bez dodatkowego kontrolowania pochodzenia wszystkich składników), że jakość zakupionych surowców potwierdzona certyfikatem uznanego standardu  pozwoli na wyprodukowanie zdrowej żywności.

QS daje również korzyści konsumentom, którzy w oparciu o wiedzę na temat wymogów systemu, kierując się znakiem jakości QS mają możliwość zakupu bezpiecznej żywności o gwarantowanym pochodzeniu i jakości*.

*Krzyżanowski J. T., Krajowe systemy zapewnienia jakości żywności w wybranych krajach Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2017, tom 17, nr 2, s. 138.

https://www.q-s.de/., dostęp: 25.08.2020.