Recertyfikacja QAFP

Październik 2020

Quality Assurance for Food Products (QAFP), System Gwarantowanej Jakości Żywności to system multiproduktowy, obejmujący mięso wieprzowe, drobiowe, a także wędliny drobiowe oraz wieprzowo-wołowe.

System QAFP powstał w 2009 roku, jego administratorem jest UPEMI*. Założenia Systemu QAFP opracowane są przez polskie, wiodące w branży spożywczej ośrodki naukowe: Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytut Zootechniki w Krakowie.

Główne założenia systemu to:

 • Objęcie zasięgiem wszystkich ogniw łańcucha produkcyjnego w wybranej branży;
 • Budowanie wiarygodności uczestników systemu w oczach konsumentów;
 • Stworzenie procedur gwarantujących bezpieczeństwo i wyższą jakość żywności;
 • Dostępność systemu dla wszystkich producentów, którzy spełnią wymagania;
 • Zapewnienie jakości w całym łańcuchu produkcyjnym od rolnika do konsumenta;
 • Identyfikowalność produktów QAFP w całym procesie;
 • Dbałość hodowców o ochronę środowiska i dobrostan zwierząt;
 • Weryfikacja wymagań Systemu QAFP przez niezależne jednostki certyfikujące.

Jednym z warunków uczestnictwa w Systemie QAFP jest spełnienie wymagań zawartych w zeszytach branżowych odnoszących się do certyfikowanych produktów.

Wizja przedsięwzięcia oparta jest na:

 • Zwiększeniu udziału produktów QAFP w rynku;
 • Wzroście rozpoznawalności znaku QAFP do 30%;
 • Wzroście sprzedaży w całym asortymencie systemu;
 • Rozszerzenie certyfikacji o nowe grupy produktów, opracowanie kolejnych zeszytów branżowych;
 • Stworzenie narodowego, zintegrowanego systemu jakości**.

*UPEMI -Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego to związek zrzeszający podmioty branży mięsnej, utworzony 13 grudnia 2005 roku.

**System Gwarantowanej jakości żywności. O Systemie QAFP. [dostęp 06.11.2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.upemi.istnieje.pl/.