Recertyfikacja QAFP

Październik 2021

Quality Assurance for Food Products (QAFP), System Gwarantowanej Jakości Żywności to system multiproduktowy, obejmujący mięso wieprzowe, drobiowe, a także wędliny drobiowe oraz wieprzowo-wołowe.

System QAFP powstał w 2009 roku, jego administratorem jest UPEMI*. Założenia Systemu QAFP opracowane są przez polskie, wiodące w branży spożywczej ośrodki naukowe: Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytut Zootechniki w Krakowie.

Główne założenia systemu to:

 • Objęcie zasięgiem wszystkich ogniw łańcucha produkcyjnego w wybranej branży;
 • Budowanie wiarygodności uczestników systemu w oczach konsumentów;
 • Stworzenie procedur gwarantujących bezpieczeństwo i wyższą jakość żywności;
 • Dostępność systemu dla wszystkich producentów, którzy spełnią wymagania;
 • Zapewnienie jakości w całym łańcuchu produkcyjnym od rolnika do konsumenta;
 • Identyfikowalność produktów QAFP w całym procesie;
 • Dbałość hodowców o ochronę środowiska i dobrostan zwierząt;
 • Weryfikacja wymagań Systemu QAFP przez niezależne jednostki certyfikujące.

Jednym z warunków uczestnictwa w Systemie QAFP jest spełnienie wymagań zawartych w zeszytach branżowych odnoszących się do certyfikowanych produktów.

Zobaczcie więcej na : https://swiadomijakosci.pl/#poznajSystemQAFP

Mięso drobiowe

 • cechuje się barwą od jasno – różowej do różowej,
 • bez nadmiernej ilości soku mięśniowego,
 • nie może być mrożone, co stanowi o jego wysokiej jakości,
 • nie może być nastrzykiwane – do mięsa nie jest wprowadzana woda ani inne substancje przyczyniające się do zwiększenia masy i poprawy jego jakości,
 • pakowane w MAP lub Vacum

*UPEMI -Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego to związek zrzeszający podmioty branży mięsnej, utworzony 13 grudnia 2005 roku.

**System Gwarantowanej jakości żywności. O Systemie QAFP. [dostęp 29.10.2021]. Dostępny w World Wide Web: http://www.upemi.istnieje.pl/.