Zusammenarbeit

Tierlieferanten

Wir pflegen ständigen Kontakt zu unseren Tierlieferanten. Wir züchten seit über 25 Jahren selbst Puten. Wir wissen, wie wichtig es ist, Erfahrungen in jeder Phase der Zucht zu unterstützen und auszutauschen. Eine langfristige Zusammenarbeit auf der Grundlage von Partnerschaftsbedingungen ist uns sehr wichtig. Wir laden Sie zur Zusammenarbeit ein.

Tierschutz

Dbamy o dobrostan zwierząt zapewniając własny, specjalistyczny transport żywca. Ciągle podnosimy kwalifikacje naszych pracowników poprzez szkolenia i doskonalenie umiejętności. Monitorujemy warunki załadunku, transportu oraz rozładunku drobiu w celu minimalizowania stresu i cierpienia zwierząt. Mamy pełną świadomość, że dobrostan indyków bezpośrednio przekłada się na jakość uzyskanego mięsa.